Kategorier:

Under hela mitt liv har jag arbetat med att se igenom strukturer som hämmar utveckling och hittat nya vägar där frihet och effektivitet legat i centrum. Jag arbetar både med det inre och det yttre och ser hur dessa är nära sammankopplade med varandra.


Jag är född 1978 och är pappa till 3 pojkar.

Tidigt i min barndom hade jag flera djupa andliga upplevelser som på många sätt lade grunden det arbete jag utför idag. Jag fick känna på någonting som var större än det materiella livet, någonting som alltid var kraftfullt och rent i sin natur.

Genom datorer kunde jag vid tidig ålder kunde börja utveckla min kreativitet och jag startade mitt arbete som datakonsult samtidigt som jag studerade till magister i Datateknik i Sundsvall.

Zen-buddhism blev sedan mitt huvudintresse och jag har praktiserat zazen sedan dess med Sante Sensei som lärare. Mitt ökade intresse för personlig utveckling och att arbeta för alla varlesers frihet ledde mig in på att studera alternativ information och jag skapade flera olika projekt för att öka medvetenheten om världens tillstånd.

Jag bildade Exoteriska Fonden för att ha en grund till att göra en positiv och medveten förändring i världen där vi kan applicera den otroliga kunskap som finns för att skapa ett verkligt harmoniskt samhälle.

Under flera år har jag varit politiskt aktiv och arbetat med aktivism, hållit föredrag, debatterat samt varit med att bygga upp ett nätverk av medvetna människor i Sverige.

Genom empatisk kommunikation hittade jag ett mycket kraftfullt verktyg för inre och yttre utveckling och studerade ickevålds-kommunikation samt utbildade mig till Zen-Coach med Kåre Langfald som lärare. Med denna kunskap började jag erbjuder utbildningar och coaching.

Mycket har hänt sedan starten men jag väntar forfarande på att genomföra mitt stora drömprojekt. Att bygga upp ett nätverk av autonoma eko-byar som verkligen förändrar sättet hela världen ser på frihet, samhälle, jorden och varandra.

Jag bjuder in dig till att vara med och göra detta till en verklighet. Det behövs finansiärer, eldsjälvar samt människor som bara längtar efter frihet.

Varma Hälsningar
Mikael Cromsjö

Tjänster:
IT-konsultation
Affärscoaching
Coaching
Utbildningar i Empatisk Kommunikation
Föredragshållare

Kontakt:
Mikael Cromsjö
mikael.cromsjo@gmail.com

 

Mikael Cromsjö

Ett svar

 1. Stefan Back skriver:

  Jag hittar inget sätt att kommentera det som skrivs på Tamera och alla de sidor som handlar om att åstadkomma en harmonisk globalisering, som jag förstått det. Det verkar säkert vara nya tankegångar för de flesta, men det är inte så. Och man behöver inte gå dyra utbildningar eller hosta upp pengar för att få det att fungera.

  Förrförra valet satsade ett parti som kallade sig Enhet ganska hårt på att ta sig in i den svenska riksdagen. Budskapet var ungefär till 80 procent detsamma.

  Idéerna om en global stat med harmoniska människor, en värld där alla får möjligheter att utvecklas och vidareutvecklas kommer emellertid ursprungligen från den pacifistiska Bahá’í-rörelsen som växte fram i Iran på 1840-talet och som spreds i det Osmanska riket av Bahá’u’lláh (1817 – 1892) efter att den iranska staten hade arkebuserat hans företrädare Bâb (1819 – 1850) . Tron, för det är en religion, fördes västerut till västra Europa, USA och Kanada och österut till Indien under ’Abdúl-Bahás (1844 – 1921) ledning. Bahá’í-tron har idag ungefär 6 miljoner medlemmar i världen, men bahá’íerna räknar bara vuxna från 21 år som självständigt kommit fram till att Bahá’í är rätt för dem. Barnen räknas inte, som i andra religioner, som anhängare. Men för jämförbarhetens skull kan man höfta till med 20 miljoner människor fördelade på jordens alla länder utom en handfull nationer. I moderlandet Iran lider bahá’íerna av svår förföljelse – de kan kastas i fängelse eller avrättas utan att ha begått något annat brott förutom att inte vara shia-muslimer.

  Människor som vill göra något, som t.ex. Mikael här, eller andra bakom Tamera och det övriga, har inte stulit några idéer från bahá’íerna. Mikael har fördjupat sig i buddhismen. Någon annan hade kommit fram till samma idéer genom sufismen. Faktum är att sanningen går att hitta i kärnan av alla religioner, om man skalar bort riterna, prästerna, symbolerna, klostren, traditionerna och de inbillade motsättningarna mellan människorna.

  Det speciella med Bahá’í är att grundaren Bahá’u’lláh sade sig löpande få uppenbarelser från Gud om ett nytt slags samhälle som snart skulle börja ta form, och det mest typiska för detta samhälle skulle bli kraftigt förbättrade kommunikationer som skulle krympa världen och avstånden mellan människor. Den nuvarande världsordningen skulle rullas ihop och en ny skulle rullas ut i dess ställe. Jorden kommer till slut att bli ett enda land och mänskligheten dess medborgare. Ett sådant uttalande är i själva verket är oerhört radikalt, därför att det fordrar en identitetsförskjutning mot världsmedborgarskap, en förskjutning där den nationella identiteten underordnas ett globalt tänkande och en global identitet, där mänskligheten blir redo att frigöra sig från nationella egenintressen för att i första hand se till mänskligheten som en helhet.

  Det som på dessa sidor kallas ”tillit” brukar bahá’íerna benämna ”enighet i mångfald”. Vi människor är lika och mycket nära släkt (vilket nu också har klarlagts av vetenskapen), men vi bär samtidigt på olika anlag som gör oss unika. Varje människa bär inom sig fröet till en ständigt framåtskridande civilisation. Världen behöver oss alla. Hur många nya ”Einstein” har inte dött pga svält och krig som dödat dem när de var barn?

  Vissa människor vill gärna se mirakel innan de tror. Bahá’u’lláh botade inte blinda eller återuppväckte döda som Jesus. Miraklet ligger i stället i att allt han har skrivit om – och det är mycket – har visat sig stämma. Krångliga saker som rumtiden, otroliga saker som förutsägelser bl.a. om Internet, lärdomar om att mänsklighetens evolution skulle komma att öka hastigheten, vilket också verkar vara fallet enligt nya rön. Jag kan inte räkna upp allt här, men den som vill kan ju börja med att besöka Svenska bahá’í-samfundets hemsida (www.bahai.se). Bahá’íernas studiecirklar är helt gratis.

  Hur besvärlig eller smidig denna övergång till ett världssamhälle blir beror på oss människor själva. Vi har tappat mycket genom två världskrig och annat elände. Det de bahá’í-troende mest av allt bemödar sig med är undervisning om den nya världsordningen och byggandet av embryot till de institutioner och myndigheter som världssamhället kommer att behöva. Det krävs dessutom samarbete med andra organisationer som har liknande förståelse och framtidssyn.

  De sociala principer som Bahá’u’lláh ställde upp mellan 1860 och 1880 – i Bagdad, Istanbul, Adrianopel (Edirne), och slutligen i Akko vid Haifabukten – hela tiden som Osmanska rikets fånge – var följande:

  * Individen har rätt och skyldighet att själv och oberoende av andra söka sanningen.

  * Etablerande av global rättvisa.

  * Jämlikhet mellan man och kvinna.

  * Alla människors likhet inför lagen.

  * En internationell domstol.

  * Eliminering av alla slags fördomar, exempelvis grundade på ras-, nations-, kultur- eller socialgruppstillhörighet.

  * Eliminering av extrem fattigdom och extrem rikedom.

  * Etablerande av världsfred genom globala institutioner i form av en världsfederation med en världsregering och ett världsparlament.

  * Antagande av ett universellt hjälpspråk och ett universellt alfabet som alla på jorden ska lära sig vid sidan av modersmålet.

  * Obligatorisk, grundläggande skolutbildning för alla människor.

  * Andligt inspirerade lösningar på ekonomiska problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook