Kategorier:

Det Exoteriska Manifestet skapades för att stödja människans strävan mot liv, frihet, fred och välstånd.

Fraktala organisationer

För att enas så behöver vi organisera oss. Vi föreslår en enkel model som försäkrar att människor som har riktigt förtroende kommer att bli hörda. Att mänskliga naturliga rättigheter blir respekterade och att den reella makten och ansvaret kommer att stanna i händerna på individen.

Organisera er i grupper av 5-7 människor och använd dessa grupper för diskussion och handling. Varje grupp utser en för att vara förtroendeperson och tala för gruppens del. Organisera alla förtroendevalda i grupper av fem på samma sätt och utse en ny förtroendeperson för varje grupp. Fortsätt på samma sätt tills det inte går att skapa fler grupper.

Förtroendehierarkin kommer att nyttjas för att hitta gemensamma intressen och föra fram strategier och handlingsplaner. Förtroendehierarkin har inte makt över någon individ utan ger stöd och råd.

Naturlig lag

Vi är alla födda suveräna med medfödda naturliga lagar för att vägleda oss på vägen mot godhet. Dessa grundläggande naturliga lagar bör hedras och respekteras.

Du får ej skada någon annan människa, utan ge stöd till de i behov.
Du får inte förstöra andras egendom, utan respektera och hantera dem varsamt.
Du får ej ljuga eller vara bedräglig i kontrakt, utan tala sanning och vara ärlig.

Fredlig Civil Olydnad

En lag som inte hedrar de naturliga lagarna bör betraktas som olaglig. En olaglig lag bör mötas med fredlig civil olydnad så länge som din trygghet kan säkerställas.

Empatiska Dialoger

Alla konflikter med främmande makter, stat, tjänstermän eller andra individer i eller utanför er grupp kan hanteras med empatisk kommunikation. Använd denna möjlighet till att etablera en empatisk dialog för att fördjupa ömsesidig förståelse. När du talar och agerar med heder och respekt så kommer du även bli bemött med dessa kvalitéer. De grundläggande principerna i empatisk kommunikation är:

Avbryt inte utan försök att förstå den andra partens känslor och behov.
Visa att du förstår och bryr dig genom att reflektera tillbaka vad du hör.

Använd inte bedömningar eller tolkningar utan försök att göra objektiva observationer.
Skyll inte på andra utan dela hur du känner runt det som hänt.
Dela inte dina åsikter utan dela dina behov och din längtan.
Gör inte krav utan gör önskemål.

Exoteriska Manifestet
Mikael Cromsjö
Sverige, 2011

4 svar

  1. Fjalar skriver:

    Vad är ”natural rights” och ”inherent natural law”?

  2. Sören Backman skriver:

    Tveksam till begreppet ”Egendom”…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook