Kategorier:

Exoteriska är en donationsfond som arbetar för en friare och öppnare värld. Vi verkar genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktioner i vårt samhälle samt i oss själva. 

Vi genomför informationsprojekt och inleder samarbete med andra organisationer och föreningar med liknande målsättningar.

Esoterisk (grek. Esoterikos: inåtvänd) Avsedd endast för de invigda, svårtillgänglig.
Exoterisk (grek. Exoterikos: yttre) Populär, avsedd för den stora allmänheten.

Exoteriska föreningens utgångspunkt är ickevåldsprincipen inom aktion och kommunikation. Vi bygger våra projekt på empati och ärlighet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende och består av personer från ett brett spektrum av samhället. Vi har för avsikt att delge information till alla grupper oavsett etnisk, politisk eller religiös ståndpunkt.

Vår vision är att varje människa ska få ta del av rättmätig information för att kunna skapa ett rikt liv samt ett öppet och tillåtande samhälle där grundläggande mänskliga behov som frihet, glädje, respekt och empati främjas. I visionen ser vi att alla kan vara med och påverka och bidra till en hållbar mänsklig utveckling där du ges möjligheter att göra något konkret för de områden du brinner för.

Dessa principer är utformade för att ge grundläggande förståelse för hur vi kan frigöra oss själva och hitta sätt att fungera tillsammans med andra i större grupper.

Ödmjukhet och kritiskt tänkande

En objektiv sanning går inte att fastställa. Förståelsen av detta ger ödmjukhet och öppenhet inför nya möjligheter. Vi kommer närmare sanningen genom egen erfarenhet och utforskande. Det gör att vi förstår att andra inte kan tro på vår sanning utan att själva göra de erfarenheterna.

Empatisk kommunikation

När vi kommunicerar empatiskt fokuserar vi på att förstå vilka känslor och behov som ligger bakom orden. Det gör att vi pratar om det som verkligen är viktigt. Genom att vara medveten om hur vi gör subjektiva tolkningar när vi pratar så kan vi undvika missförstånd och tala med ärlighet. Empatisk kommunikation ger ett ramverk för att lösa konflikter och få djupare kontakt med oss själva och andra.

Suveränitet

Vi är alla suveräna och ingen har rätt att bestämma över någon annan. När vi förstår det så ger det oss möjlighet att hitta nya sätt att manifestera vår frihet.

Fraktal organisation

Varje led i en hierarki måste ha förtroende från de som de representerar. Genom att bygga upp fraktala organisationer skapas strukturer som underlättar utförande av gemensamma projekt.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook