Kategorier:

Som svar på de många problem som vi står inför idag presenterar vi här en konkret handlingsplan för att skapa fred och harmoni med natur och människor.

Vi vill skapa en plats där ekologiska och hållbara lösningar inom jordbruk, byggnadsteknik, social-struktur och kunskapsbildning kan användas och vidareutvecklas för att visa vägen för hur ett sunt samhälle kan skapas.

Förebildsprojekt Tamera (http://tamera.org)

Jordbruk – Skogsträdgårdar

En skogsträdgård är en plats där vilda växter och djur blandas och samverkar med produktiva odlingar för att förbättra avkastning och minska arbetsintensivitet.

Mångfalden skapar ett samarbete som tar bort behovet av att tillsätta näring och bekämpnings-medel. Det ger ett jordbruk som inte är beroende av oljebaserade produkter eller tunga maskiner.

Holzer Permaculture (http://www.krameterhof.at/en/)

Byggnadsteknik – Jordskepp

Genom att bygga hus som en del av landskapet kan man utnyttja sol, jord, vind och vatten på ett enkelt och effektivt sätt som inte förbrukar resurser eller genererar avfallsprodukter.

Naturliga och lättillgängliga material används för att minska byggnadskostnader och underlätta byggandet. Växthus, energiproduktion, jordvärme och vattenrening används tillsammans för att skapa ett effektivt ekosystem.

Earthship (http://earthship.org, http://earthshipsweden.com)

Social struktur – Fraktalgrupper

Grunden för samlevnad  är frihet att utvecklas utan tvång med empati och förståelse för andras behov.

Tillsammans i mindre grupper med fem personer lyfts nya förslag fram och projekt genomförs. En förtroendeperson väljs ut i gruppen för att vidareutveckla idéerna med andra förtroendevalda. Det blir grunden för en sann demokratisk plattform där ingens rättigheter blir åsidosatta för den större gruppen.

Fraktal Organisation (http://FractalCircles.org)

Kunskapsbildning – Lärocentrum

Den information som används för att skapa eko-biotoper och som ligger som grund för detta projekt kommer att finnas tillgänglig för projektdeltagare och utomstående genom ett öppet lärocentrum.

Genom att studera de bakomliggande problemen i dagens samhälle, observera naturen och experimentera med olika lösningar kan vi hitta tillbaka till en balans med vår omgivning och med oss själva.

Empatisk dialog

Vi söker att starta dialog med markägare och kommun för att påbörja uppbyggandet av en eko-biotop i Sverige. Vi ämnar att ta hand om, nyttja och utveckla marken för att öka den biologiska mångfalden och vara en internationell förebild för miljö- och fredsarbete.

Vår intention är att utveckla marken i samförstånd med markägare, men utan kontrakt. Det ger ökade möjligheter att skapa en ny modell för ägande och nyttjande av delade naturresurser som inte baserar sig på nuvarande system.

Lösningarna som behövs för att skapa en bättre värld är redan tillgängliga, men vad väntar alla på?

Problemet är härskarstrukturerna som i sin rädsla för att tappa sitt inflytande klänger fast i gamla lögner och gör allt för att diskreditera de alternativ som riskerar att konkurrerar med dem. I själva verket vinner vi alla på att släppa taget på det gamla härskarteknikerna och omfamna framtidens lösningar.

Vi kan alla få god fysisk och psykisk hälsa genom naturliga mediciner och terapimetoder.
Vi kan använda smart ekologisk teknik som både är ekonomisk och sparar på naturresurser.
Med rena odlingsmetoder kan vi minska oljeberoendet, stärka naturen och öka näringshalten i maten.
Genom att inrätta en rättvis ekonomi så kan vi få positiv tillväxt och minska skuldsättning.
För att få en sann demokrati måste vi förändra röstsystemet och decentralisera beslut för att öka delaktighet och ansvar.
Med empatisk kommunikation kan vi skapa samarbeten mellan olika grupperingar och hitta gemensamma lösningar.
Med öppna och oberoende utredningar av stora världshändelser så ökar vi kunskap, förståelse och möjligheter till frihet.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook