Esoterisk (grek. Esoterikos: inåtvänd) Avsedd endast för de invigda, svårtillgänglig.
Exoterisk (grek. Exoterikos: yttre) Populär, avsedd för den stora allmänheten.

Exoteriska föreningens utgångspunkt är ickevåldsprincipen inom aktion och kommunikation. Vi bygger våra projekt på empati och ärlighet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende och består av personer från ett brett spektrum av samhället. Vi har för avsikt att delge information till alla grupper oavsett etnisk, politisk eller religiös ståndpunkt.

Exoteriska är en donationsfond som arbetar för en friare och öppnare värld. Vi verkar genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktioner i vårt samhälle samt i oss själva.

Vi genomför informationsprojekt och inleder samarbete med andra organisationer och föreningar med liknande målsättningar.

Vår vision är att varje människa ska få ta del av rättmätig information för att kunna skapa ett rikt liv samt ett öppet och tillåtande samhälle där grundläggande mänskliga behov som frihet, glädje, respekt och empati främjas. I visionen ser vi att alla kan vara med och påverka och bidra till en hållbar mänsklig utveckling där du ges möjligheter att göra något konkret för de områden du brinner för.

Kontakt:
Exoteriska Fonden
Mikael Cromsjö
mikael@exoteriska.se

Organisation nr:
802419-0236

Swish:
123 668 29 00

Plusgiro:
30 06 87-1

Address:
Renstiernas gata 23
116 31 Stockholm

 

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook