Categories:

Throughout my life I have seen through structures that inhibit development and found new ways in which freedom and efficiency was in the center. I work with both the inner and the outer transformation and can see how these aspects are intertwined with each other.

I was born in 1978 and am happily married to my soulemate Indra. We live with our two children Luciano and Gabriel.

It was through computers that I at an early age could begin to develop my creativity and I started my career as a computer consultant while I was studying for a Masters in Computer Engineering.

Zen Buddhism soon became my main interest and I have practiced zazen since then with Sante Sensei as a teacher. My increased interest in personal development and to work for the benifit for all living beeings led me to the study of hidden power structures and I created several projects (www.vaken.se) to increase awareness of the world’s condition.

I formed the Exoteric Fundation to have a base from where to make a positive and conscious change in the world, where we can apply the incredible knowledge that exists to create a truly harmonious society.

For several years I have been politically active and engaged in activism, making lectures, debating, and working to build a network of conscious people in the world.

Through empathic communication, I found a very powerful tool for internal and external development. A have been studying non-violent communication, and Zen-coach with Kåre Langfald as my teacher. With this knowledge I started making study material to promote and teach the methods.

Much has happened since the start but I am still waiting to carry out my big dream project. To build up a network of autonomous eco-villages that really changes the way the world looks on freedom, society, earth and each other.

I invite you to join in and make this a reality. We need funding, friends and people who just longs for freedom.

Warm Greetings
Mikael Cromsjö

One Response

 1. Stefan Back says:

  Jag hittar inget sätt att kommentera det som skrivs på Tamera och alla de sidor som handlar om att åstadkomma en harmonisk globalisering, som jag förstått det. Det verkar säkert vara nya tankegångar för de flesta, men det är inte så. Och man behöver inte gå dyra utbildningar eller hosta upp pengar för att få det att fungera.

  Förrförra valet satsade ett parti som kallade sig Enhet ganska hårt på att ta sig in i den svenska riksdagen. Budskapet var ungefär till 80 procent detsamma.

  Idéerna om en global stat med harmoniska människor, en värld där alla får möjligheter att utvecklas och vidareutvecklas kommer emellertid ursprungligen från den pacifistiska Bahá’í-rörelsen som växte fram i Iran på 1840-talet och som spreds i det Osmanska riket av Bahá’u’lláh (1817 – 1892) efter att den iranska staten hade arkebuserat hans företrädare Bâb (1819 – 1850) . Tron, för det är en religion, fördes västerut till västra Europa, USA och Kanada och österut till Indien under ‘Abdúl-Bahás (1844 – 1921) ledning. Bahá’í-tron har idag ungefär 6 miljoner medlemmar i världen, men bahá’íerna räknar bara vuxna från 21 år som självständigt kommit fram till att Bahá’í är rätt för dem. Barnen räknas inte, som i andra religioner, som anhängare. Men för jämförbarhetens skull kan man höfta till med 20 miljoner människor fördelade på jordens alla länder utom en handfull nationer. I moderlandet Iran lider bahá’íerna av svår förföljelse – de kan kastas i fängelse eller avrättas utan att ha begått något annat brott förutom att inte vara shia-muslimer.

  Människor som vill göra något, som t.ex. Mikael här, eller andra bakom Tamera och det övriga, har inte stulit några idéer från bahá’íerna. Mikael har fördjupat sig i buddhismen. Någon annan hade kommit fram till samma idéer genom sufismen. Faktum är att sanningen går att hitta i kärnan av alla religioner, om man skalar bort riterna, prästerna, symbolerna, klostren, traditionerna och de inbillade motsättningarna mellan människorna.

  Det speciella med Bahá’í är att grundaren Bahá’u’lláh sade sig löpande få uppenbarelser från Gud om ett nytt slags samhälle som snart skulle börja ta form, och det mest typiska för detta samhälle skulle bli kraftigt förbättrade kommunikationer som skulle krympa världen och avstånden mellan människor. Den nuvarande världsordningen skulle rullas ihop och en ny skulle rullas ut i dess ställe. Jorden kommer till slut att bli ett enda land och mänskligheten dess medborgare. Ett sådant uttalande är i själva verket är oerhört radikalt, därför att det fordrar en identitetsförskjutning mot världsmedborgarskap, en förskjutning där den nationella identiteten underordnas ett globalt tänkande och en global identitet, där mänskligheten blir redo att frigöra sig från nationella egenintressen för att i första hand se till mänskligheten som en helhet.

  Det som på dessa sidor kallas “tillit” brukar bahá’íerna benämna “enighet i mångfald”. Vi människor är lika och mycket nära släkt (vilket nu också har klarlagts av vetenskapen), men vi bär samtidigt på olika anlag som gör oss unika. Varje människa bär inom sig fröet till en ständigt framåtskridande civilisation. Världen behöver oss alla. Hur många nya “Einstein” har inte dött pga svält och krig som dödat dem när de var barn?

  Vissa människor vill gärna se mirakel innan de tror. Bahá’u’lláh botade inte blinda eller återuppväckte döda som Jesus. Miraklet ligger i stället i att allt han har skrivit om – och det är mycket – har visat sig stämma. Krångliga saker som rumtiden, otroliga saker som förutsägelser bl.a. om Internet, lärdomar om att mänsklighetens evolution skulle komma att öka hastigheten, vilket också verkar vara fallet enligt nya rön. Jag kan inte räkna upp allt här, men den som vill kan ju börja med att besöka Svenska bahá’í-samfundets hemsida (www.bahai.se). Bahá’íernas studiecirklar är helt gratis.

  Hur besvärlig eller smidig denna övergång till ett världssamhälle blir beror på oss människor själva. Vi har tappat mycket genom två världskrig och annat elände. Det de bahá’í-troende mest av allt bemödar sig med är undervisning om den nya världsordningen och byggandet av embryot till de institutioner och myndigheter som världssamhället kommer att behöva. Det krävs dessutom samarbete med andra organisationer som har liknande förståelse och framtidssyn.

  De sociala principer som Bahá’u’lláh ställde upp mellan 1860 och 1880 – i Bagdad, Istanbul, Adrianopel (Edirne), och slutligen i Akko vid Haifabukten – hela tiden som Osmanska rikets fånge – var följande:

  * Individen har rätt och skyldighet att själv och oberoende av andra söka sanningen.

  * Etablerande av global rättvisa.

  * Jämlikhet mellan man och kvinna.

  * Alla människors likhet inför lagen.

  * En internationell domstol.

  * Eliminering av alla slags fördomar, exempelvis grundade på ras-, nations-, kultur- eller socialgruppstillhörighet.

  * Eliminering av extrem fattigdom och extrem rikedom.

  * Etablerande av världsfred genom globala institutioner i form av en världsfederation med en världsregering och ett världsparlament.

  * Antagande av ett universellt hjälpspråk och ett universellt alfabet som alla på jorden ska lära sig vid sidan av modersmålet.

  * Obligatorisk, grundläggande skolutbildning för alla människor.

  * Andligt inspirerade lösningar på ekonomiska problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook