Nytt fredsprojektprojekt i centrala Portugal

Vi söker efter platser i södra Europa som är passande för att skapa ett centrum för lärande och självförsörjande. Många längtar efter ett klimat där det är lättare att bli […]

Vi söker efter platser i södra Europa som är passande för att skapa ett centrum för lärande och självförsörjande.

Många längtar efter ett klimat där det är lättare att bli självförsörjande. Vi har kontakt med olika ekobyar och små eko-gårdar i södra Europa och kommer nu att resa genom Spanien och Portugal för att studera hur andra projekt fungerar samt leta efter lämplig mark för att starta en Europeisk fredsby.

Centrala Portugal har mycket att erbjuda och priserna ligger på en mycket rimlig nivå. Källvatten verkar finnas i överflöd och fruktträd växer redan på många platser. Det är ett paradis redo att bli återupptäckt.

Vårt sökande efter att skapa en fredsby i Sverige avslutar inte, utan vi hoppas kunna hjälpa till att inspirera varandra i vårt arbete.

Om du är intresserad att hjälpa till och delta i sökandet så hör av er till oss och berätta om era visioner.

Frid
Mikael Cromsjö

Kontakt:
Mikael Cromsjö
mikael@exoteriska.se
070 754 23 96