Grundprinciper

Exoteriska är en donationsfond som arbetar för en friare och öppnare värld. Vi verkar genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktioner i vårt samhälle samt i […]

Exoteriska är en donationsfond som arbetar för en friare och öppnare värld. Vi verkar genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktioner i vårt samhälle samt i oss själva. Med denna information så skapar vi vakenbyarna för att stödja det kommande systemskiftet

Vi genomför informationsprojekt och inleder samarbete med andra organisationer och föreningar med liknande målsättningar.

Dessa principer är utformade för att ge grundläggande förståelse för hur vi kan frigöra oss själva och hitta sätt att fungera tillsammans med andra i större grupper.

Sanning

En objektiv sanning går inte att fastställa. Förståelsen av detta ger ödmjukhet och öppenhet inför nya möjligheter. Vi kommer närmare sanningen genom egen erfarenhet och utforskande. Det gör att vi förstår att andra inte kan tro på vår sanning utan att själva göra de erfarenheterna.

Empatisk kommunikation

När vi kommunicerar empatiskt fokuserar vi på att förstå vilka känslor och behov som ligger bakom orden. Det gör att vi pratar om det som verkligen är viktigt. Genom att vara medveten om hur vi gör subjektiva tolkningar när vi pratar så kan vi undvika missförstånd och tala med ärlighet. Empatisk kommunikation ger ett ramverk för att lösa konflikter och få djupare kontakt med oss själva och andra.

Suveränitet

Vi är alla suveräna och ingen har rätt att bestämma över någon annan. När vi förstår det så ger det oss möjlighet att hitta nya sätt att manifestera vår frihet.

Positiv Hierarki

Varje led i en hierarki måste ha förtroende från de som de representerar. Genom att bygga upp positiva hierarkier skapas strukturer som underlättar utförande av gemensamma projekt.