Latest Headlines
 • Mänskligheten står inför stora utmaningar. Genomgripande manipulation på alla nivåer gör att ingen tittar på de verkliga orsakerna till problemen i världen.

  Exoteriska Skriften

  Mänskligheten står inför stora utmaningar. Genomgripande manipulation på alla nivåer gör att ingen tittar på de verkliga orsakerna till problemen i världen.

  Continue Reading...

 • Exoteriska är en donationsfond som arbetar för en friare och öppnare värld. Vi verkar genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktioner i vårt samhälle samt i […]

  Grundprinciper

  Exoteriska är en donationsfond som arbetar för en friare och öppnare värld. Vi verkar genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktioner i vårt samhälle samt i […]

  Continue Reading...

 • Vi har ett stort arbete framför oss och har ett behov av finansiärer och eldsjälar för att kunna få större genomslagskraft.

  Hur kan du hjälpa till?

  Vi har ett stort arbete framför oss och har ett behov av finansiärer och eldsjälar för att kunna få större genomslagskraft.

  Continue Reading...

 • Lösningarna som behövs för att skapa en bättre värld är redan tillgängliga, men vad väntar alla på?

  Lösningarna är redan här

  Lösningarna som behövs för att skapa en bättre värld är redan tillgängliga, men vad väntar alla på?

  Continue Reading...

 • Den industriella revolutionen ledde oss in i IT-revolutionen som i sin tur leder oss vidare till sanningsrevolutionen. Tills nu har det funnits en stark separation av exoterisk kunskap, dvs kunskap […]

  Sanningsrevolutionen

  Den industriella revolutionen ledde oss in i IT-revolutionen som i sin tur leder oss vidare till sanningsrevolutionen. Tills nu har det funnits en stark separation av exoterisk kunskap, dvs kunskap […]

  Continue Reading...

 • I have written this short essay as I have uncovered important knowledge regarding the present state of the world, that may have a great impact on how we engage in […]

  Analysis of the current world situation

  I have written this short essay as I have uncovered important knowledge regarding the present state of the world, that may have a great impact on how we engage in […]

  Continue Reading...

 • Dear Marshall I am happy to have the possibility to see you in person. I have done some study of your work and find it quite interesting. I wanted to […]

  Letter to Dr. Marshall

  Dear Marshall I am happy to have the possibility to see you in person. I have done some study of your work and find it quite interesting. I wanted to […]

  Continue Reading...