Mikael Cromsjö

Under hela mitt liv har jag arbetat med att se igenom strukturer som hämmar utveckling och hittat nya vägar där frihet och effektivitet legat i centrum. Jag arbetar både med […]

Under hela mitt liv har jag arbetat med att se igenom strukturer som hämmar utveckling och hittat nya vägar där frihet och effektivitet legat i centrum. Jag arbetar både med det inre och det yttre och ser hur dessa är nära sammankopplade med varandra.

Jag är född 1978 och lyckligt gift med min själsvän Indra. Vi bor tillsammans med våra 2 barn Luciano och Gabriel.

Tidigt i min barndom hade jag flera djupa andliga upplevelser som på många sätt lade grunden det arbete jag utför idag. Jag fick känna på någonting som var större än det materiella livet, någonting som alltid var kraftfullt och rent i sin natur.

Genom datorer kunde jag vid tidig ålder kunde börja utveckla min kreativitet och jag startade min karriär som datakonsult sammtidigt som jag studerade till magister i Datateknik i Sundsvall.

Zen-buddhism blev sedan mitt huvudintresse och jag har praktiserat zazen sedan dess med Sante Sensei som lärare. Mitt ökade intresse för personlig utveckling och att arbeta för alla varlesers frihet ledde mig in på att studera alternativ information och jag skapade flera olika projekt för att öka medvetenheten om världens tillstånd.

Jag bildade Exoteriska Fonden för att ha en grund till att göra en positiv och medveten förändring i världen där vi kan applicera den otroliga kunskap som finns för att skapa ett verkligt harmoniskt samhälle.

Under flera år har jag varit politiskt aktiv och arbetat med aktivism, hållit föredrag, debatterat samt varit med att bygga upp ett nätverk av medvetna människor i Sverige.

Genom empatisk kommunikation hittade jag ett mycket kraftfullt verktyg för inre och yttre utveckling och studerade ickevålds-kommunikation samt utbildade mig till Zen-Coach med Kåre Langfald som lärare. Med denna kunskap började jag erbjuder utbildningar och coaching.

Mycket har hänt sedan starten men jag väntar forfarande på att genomföra mitt stora drömprojekt. Att bygga upp ett nätverk av autonoma eko-byar som verkligen förändrar sättet hela världen ser på frihet, samhälle, jorden och varandra.

Jag bjuder in dig till att vara med och göra detta till en verklighet. Det behövs finansiärer, eldsjälvar samt människor som bara längtar efter frihet.

Varma Hälsningar
Mikael Cromsjö

Tjänster:
IT-konsultation
Affärscoaching
Coaching
Utbildningar i Empatisk Kommunikation
Föredragshållare

Kontakt:
Mikael Cromsjö
mikael@exoteriska.se
0707542396

Hemsidor:
www.exoteriska.se
www.vaken.se
www.aktivist.se
www.empaticoach.se
www.100w.se