Vi arbetar för en bättre värld

Det finns möjligheter att skapa en värld där alla kan ta del av utvecklingen. Vi stödjer oberoede projekt som delar vår vision genom coaching, IT-support och marknadsföring. Exoteriska Fonden har hjälpt många projekt och förblir idag en av de starkaste alternativa krafterna för progressiv utveckling.

Kategorier:

Exoteriska är en donationsfond som arbetar för en friare och öppnare värld. Vi verkar genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktioner i vårt samhälle samt i oss själva.  Vi genomför informationsprojekt och inleder samarbete med andra organisationer och föreningar med liknande målsättningar. Esoterisk (grek. Esoterikos: inåtvänd) Avsedd endast för de invigda, […]

Kategorier:

Som svar på de många problem som vi står inför idag presenterar vi här en konkret handlingsplan för att skapa fred och harmoni med natur och människor.

Kategorier:

Det Exoteriska Manifestet skapades för att stödja människans strävan mot liv, frihet, fred och välstånd. Fraktala organisationer För att enas så behöver vi organisera oss. Vi föreslår en enkel model som försäkrar att människor som har riktigt förtroende kommer att bli hörda. Att mänskliga naturliga rättigheter blir respekterade och att den reella makten och ansvaret […]

Kategorier:

Vi har en otrolig uppgift framför oss men när vi samarbetar så kan vi inte misslyckas! Visa ditt stöd och engagemang i vårt insamlingsrace! I samarbete med Exoteriska fonden så samlar vi en pengar som oavkortat går till projekt i vakenrörelsen.

Kategorier:

Under hela mitt liv har jag arbetat med att se igenom strukturer som hämmar utveckling och hittat nya vägar där frihet och effektivitet legat i centrum. Jag arbetar både med det inre och det yttre och ser hur dessa är nära sammankopplade med varandra.

Kategorier:

Mänskligheten står inför stora utmaningar. Genomgripande manipulation på alla nivåer gör att ingen tittar på de verkliga orsakerna till problemen i världen.